Sveriges elit inom försäljning

Predictive Sales levererar marknadens bästa fösäljningsresultat, samtidigt som vi strävar efter
att vara elit i samtliga enskilda delar av företagets verksamhet och kontaktytor.

 

VD berättar

Har du någon gång varit på en säljavdelning där du kunnat känna hur hela rummet skakar av sälj? Orderklockor som ringer, glada säljare som applåderar och berömmer varandra, konferensrum som glöder när coacherna drar igång sina team. Har du dessutom kunnat konstatera att samma säljavdelning består av skickliga, välutbildade och seriösa säljare, med ett mycket kompetent och erfaret managementteam?

För mig personligen så är det en underbar känsla när man kommer in på en sådan avdelning. Den känslan beror inte bara på att man kan se att personalen trivs med jobbet och med varandra, utan också därför att man ganska klart förstår att det är ett välmående och framgångsrikt företag.

Tyvärr så kan man konstatera att det är alldeles för sällan som företag faktiskt lyckas att uppnå detta. Vad beror det på? En anledning till det tror jag är att alla avdelningar på ett företag givetvis kräver lika stor uppmärksamhet, vilket ofta gör att det nödvändiga fokus som krävs för att uppnå en framgångsrik säljavdelning ofta splittras. Men den kanske allra vanligaste anledningen är att spetskompetensen alltför ofta är för låg. Management missbedömer vilka resurser som krävs för att lyckas, säljarna får inte den coachning och utbildning som krävs, men framförallt så är säljplaneringen och säljstrukturen inte tillräckligt väl uppbyggd.

Det finns givetvis många flera anledningar till varför säljresultatet och intäkterna inte riktigt blir så bra som det skulle kunna vara, men det som är mest intressant är att försöka hitta de lösningar som förbättrar resultatet och som ger just våra kunder en möjlighet att bli bäst.

Det är dessa olika framgångsrika lösningar som vi på Predictive Sales erbjuder våra kunder, eftersom vi är ett professionellt säljbolag med all fokus på försäljning. Predictive Sales är ett elitbolag med en mycket stor erfarenhet av hur framgångsrik försäljning kan uppnås och skall bedrivas.

Vi finns där som en samarbetspartner för de kunder som vill outsourca hela försäljningen eller bara en liten del av den, oavsett om det gäller Field Sales eller Tele Sales. Vi finns även där som en samarbetspartner om behovet ligger inom ramen för konsultation eller säljträning.

Kontakta gärna oss för en kreativ diskussion om hur vi kan hitta olika lösningar för att maximera er försäljning.

- Anders Eibladh, VD för Predictive Sales.

Ansökan

{!position!}


Rekommendation Annons Rekryteringsföretag
Annat{!header!}

{!message!}